Werkwijze

Werkwijze

Eerste gesprek:
In het eerste gesprek nodig ik de ouder(s) uit zonder het kind. In dit gesprek kan vrijuit worden gesproken over de ervaren moeilijkheden en de voorgeschiedenis. Vervolgens wordt de hulpvraag geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld. Omdat iedere ouder, kind en situatie uniek is, bekijken we gezamenlijk welke benadering het beste aansluit. Het is goed denkbaar dat verschillende methoden worden gecombineerd.

Vervolg:
De volgende ontmoeting zal ik kort de intake met het kind hebben en vanuit de belevingswereld van het kind starten met de gezamenlijk gekozen methode. De duur van de begeleiding is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of hulpvraag. Uit de praktijk blijkt dat bij een gerichte klacht of hulpvraag ongeveer 3-5 consulten afdoende is. Voor jonge kinderen is 1-3 consulten soms al voldoende.

Oefeningen:
Na een consult worden meestal oefeningen, opdrachten of richtlijnen meegegeven naar huis. Deze ondersteunen het proces wat tijdens het consult is opgestart. Dit vraagt van de ouders en het kind tijd en inspanning, hetgeen bijdraagt aan een snelle en positieve verandering.

Verslag:
Van ieder consult wordt een uitgebreid verslag gemaakt. In het verslag staat het verloop van de behandeling en een persoonlijk advies met richtlijnen die het kind nodig heeft om weer in balans te komen. De ouders krijgen dit zo spoedig mogelijk thuis gestuurd.