Therapeutisch spel

Therapeutisch spel

Het is voor jonge kinderen niet makkelijk om te vertellen wat ze voelen en bedoelen. Zeker wanneer dit gaat om ervaren moeilijkheden. Bij therapeutisch spel wordt er gekozen voor activiteiten samen met het kind: knutselen, tekenen, schilderen, bewegen, verhalen maken/luisteren, bouwen etc.

Tijdens het spelen kijk ik naar het kind en leef ik me in. We praten samen en spelenderwijs wordt naar de hulpvraag toegewerkt. In spelvorm laten kinderen meestal op een natuurlijke wijze zien wie ze zijn en wat hen dwars zit. Gevoelens en mogelijkheden worden zichtbaar.

Spel helpt bij het verwoorden van gedachten en gevoelens, waardoor het kind zichzelf beter leert uiten en eigen oplossingen leert bedenken. Dit geeft zelfvertrouwen en groei in persoonlijke kracht en oplossingsgerichtheid. Hierdoor kan het kind zijn balans hervinden en zich meer ontspannen verder ontwikkelen.