Spelbegeleiding

Spelbegeleiding

Spelen is goed voor de algehele ontwikkeling van het kind. Door te spelen leert een kind op allerlei gebieden zijn eigen mogelijkheden kennen en ontwikkelen. Het doet spelenderwijs kennis op. Tevens stimuleert spel de lichamelijke behendigheid, motoriek en de taalontwikkeling.

Daarnaast worden creativiteit en fantasie geprikkeld. Door met de zintuigen (zien, horen, voelen, proeven en ruiken) op onderzoek uit te gaan wordt het gevoelsleven op een diep niveau aangesproken en de basis voor sociale vaardigheden gelegd. Spel kan ook gezien worden als een natuurlijk middel om uiting te geven aan emoties en ervaringen.

Begeleidend spel – problemen herkennen en blijvend oplossen

Aan de manier waarop kinderen zich tijdens het spelen gedragen is te zien of zij tot boeiend, gericht en adequaat spel komen. Het niet goed kunnen spelen is vaak zichtbaar in gedrag: weinig initiatief tonen, zichzelf niet kunnen vermaken, agressie, wild/onrustig spelen, terugtrekken, angstig of verlegen zijn. Dit alles kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.

Het doel van spelbegeleiding is om het kind positieve ervaringen op te laten doen. Door hun spel op een boeiende, uitdagende en vooral plezierige manier te stimuleren leren zij hun mogelijkheden kennen en uitbreiden. Na die fase kan het kind zijn spelmogelijkheden zelfstandig – of met hulp van de ouder – verder ontwikkelen.