Bepalingen

Bepalingen

Vanaf 1 januari 2016 is de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, WKKGZ ingegaan:

Via mijn beroepsvereniging VIV – Vereniging Integrale Vitaliteitkunde ben ik aangesloten bij een erkende geschillencommissie.

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klachten- en tuchtregeling van de VIV en RBCZ. Informatie hierover kun je vinden op www.vivnederland.nl

Onderstaand vind je informatie over de privacyverklaring, klachtenprocedure en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  • Algemene voorwaarden
  • Privacyverklaring AVG
  • Klachtenprocedure
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – stappenplan